Kursus – VHDL i Praksis

Modul 1:
Introduktion til VHDL
Dato: TBD

Modul 2:
FPGA – System On a Chip
Dato: TBD

Inge Lehmanns Gade 10 – Aarhus
Og/eller
Rundforbivej 271A

På opfordring fra vores kunder afholder vi endnu en gang VHDL kursus. Datoen lægger endnu ikke fast. Ligeledes er det stadig åbent, på hvilke af vores adresser det vil blive slået op.
Såfremt dette kursus måtte have interesse, bedes man sende en email til lr@circleconsult.dk.

Kurset er et hands-on VHDL kursus, som med en direkte og praktisk tilgang giver deltageren viden og erfaring med hjem. Kurset er målrettet ingeniører og teknikere, som har en vis erfaring med VHDL, men dette er ikke noget hårdt krav.
Kurset består af 2 moduler:
Modul 1, 2-dage. fokus på klassisk VHDL og logik
Modul 2, 1 dag, Fokus MCSoC, altså indlejrede microcontrollere i FPGA’er.

Tilmelding

Modul 1 koster 1990 DKK ex. moms., hvilket er inklusiv et Artix-7 35T Arty FPGA Evaluation Kit, listepris 99 USD.

Modul 2 koster 990 DKK ex. moms. Såfremt man ikke forud for modul 2 har deltaget i modul 1, så er prisen 1290 DKK, men inkluderer så et Artix-7 35T Arty FPGA Evaluation Kit, listepris 99 USD.

Forudsætningen for deltagelse på Modul 2 er, at man enten tidligere har været på VHDL kursus hos Circle Consult (svarer til modul 1) eller erfaring med VHDL programmering.

Det forventes at den enkelte deltager selv stiller med bærbar computer, med pre-installeret Vivado WebPACK . Tilmeld dig venligst direkte til Lauge Rønnow, lr@circleconsult.dk
Bemærk: De angivne tider er cirka-tider, og der kan forekomme mindre justeringer i agendaen.

Om Anders Brandt, underviser på kurset:

Anders er uddannet elektronikingeniør fra DTU. Siden 2012 har han været en del af det faste hold hos Circle Consult.
Han har en fortid hos bl.a. BK Medical og Rovsing A/S. Anders har tidligere undervist i digital elektronik og
VHDL programmering på DTU Ballerup.

Foruden sin mangeårige erfaring med VHDL design, har han en gennemgående viden om hele udviklingsfasen. Dette inkluderer de tidlige spadestik, designidéer, kravspecifikation, design af hardware og printlayout samt udvikling af indlejret kode i microprocessorer. Med en bredt favnende viden har han den nødvendige forståelse for hele spektret af udviklingsforløbet – en klar fordel ved udvikling af kode til FPGA’er og ikke mindst formidling af viden om dette.

Program: