LEDELSE

Lauge Ronnow
Lauge Rønnow, administrerende direktør, ejer

Lauge er stifter af Circle Consult, og den daglige leder.

Han repræsenterer Circle Consult i PERFAG og den danske IPC bruger-gruppe. Desuden repræsenterer han Circle Consult i Dansk Elbil Alliance.

Løbende holder Lauge indlæg på seminarer, deltager aktivt i virksomhedsfora og branchemøder samt skriver artikler, og er således bidragsyder til den fortsatte udvikling af dansk elektronik-industri.

Forud for stiftelsen af Circle Consult, var Lauge projekt-leder hos Cisco Systems. Derudover har Lauge en fortid fra forskellige it- og elektronik-virksomheder.