PCB Seminar Maj 2019

Få helt styr på PCB’et!

Igen i år afholdes vores populære PCB seminarer –

Tirsdag den 21. maj 2019, Rundforbivej 271A, Nærum

Onsdag den 22. maj 2019, Alsion 2, Sønderborg

Torsdag den 23. maj 2019, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus

Programmet ser således ud:

9:30 – 10:00 Kaffe og morgenbrød
10:00 – 10:10 Velkommen v/ Lauge Rønnow, Circle Consult
10:10 – 10:50 Produktion af Rigid PCB Hvordan? v/ Johan Altenburg, NCAB
– Multilayer fra bunden
10:55 – 11:35 Produktion af Flex og Flex-Rigid – PCB Hvordan? v/ Henrik Jensen, NCAB
– Flex og Flex-Rigid fra bunden
11:45 – 12:00 SI og EMC, Rigid versus Flex v/Lauge Rønnow, Circle Consult
– Få styr på grundbegreberne
– Hvor adskiller Flex sig fra Rigid?
12:00 – 12:30 Frokost: Sandwich m.m.
12:30 – 13:10 Flex-Rigid Test Board “live”: SI og EMC v/Lauge Rønnow, Circle Consult
– Problemstillinger omkring impedanser
– Skærmning og referenceplaner – Hvad er muligt?
13:15 – 14:00 Materialer og overflader v/ Henrik Jensen, NCAB

– FR4 er det entydigt? Hvordan specificeres laminatet bedst?
– Tg versus operational temperature

14:10 – 14:45 Via’er hvordan vælges den rette type? v/ Johan Altenburg, NCAB

– Plugning og overplettering
– Hvad er godt og skidt design?

 14:45 – 15:00 Opsummering – afslutning

Tilmeld dig venligst direkte til Lauge Rønnow, lr@circleconsult.dk
Bemærk: De angivne tider er cirka-tider, og der kan forekomme mindre justeringer i agendaen.