PCB Layout

PCB Layout

Circle Consult er eksperter i PCB Layout

Det er ikke blot et spørgsmål om at trække nogle forbindelser på en printplade – med de stadigt stigende hastigheder er der mange forhold, der skal tages hensyn til, hvis produktet skal virke korrekt.

High-Speed digital design of RF design
Vi arbejder konstant med de nyeste kredse, så vi er løbende a jour med de relevante krav – f.eks. driver typer, matchede buslængder, acceptable baneafstande og meget mere.

Regelstyret layout
Kravene til et PCB layout skal være klare og entydige. Derfor anvender vi de mest moderne værktøjer til at definere kravene samt til at verificere, at kravene er overholdt. I tæt samarbejde med kunden afklares og defineres kravene i en tidlig fase – det danner grundlag for en hurtig og effektiv arbejdsgang.

Simulering af signal integritet
Med vores simuleringsværktøjer gennemfører vi de fornødne analyser i den tidlige layout fase, så de korrekte regler (constraints) defineres. Vi verificerer også det endelige design – og sikrer dermed, at produktet virker første gang!

Produktionsrigtigt design
Circle Consult har stor fokus på, at designet skal kunne produceres i den rette kvalitet og til den rette pris

Det er et område, hvor der kan spares megen tid – og mange penge!